Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
mergus merganser [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Marea Neagră 140143.20 100 140143.20
Total 140143.20
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Total 24438.64
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 83 5352.48
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 51 1874.57
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Lacul Techirghiol 2938.50 45 1439.87
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 75 1363.28
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 16 907.28
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Lacul Gălăţui 813.20 94 764.41
Total 377577.71
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Comana 24956.30 3 1497.38
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 13 724.82
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 11 332.58
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 4 181.46
Lacul Techirghiol 2938.50 4 117.54
Total 279796.89
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Comana 24956.30 3 748.69
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Total 21470.60
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Comana 24956.30 37 12727.71
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 2 5463.99
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 24 2600.21
Lacul Techirghiol 2938.50 36 2497.72
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 20 1763.17
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 10 1360.92
Lacul Gălăţui 813.20 6 813.20
Total 626112.14
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Comana 24956.30 9 22959.80
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 10 7961.00
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 2 5575.50
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 20 4400.31
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 7 2811.86
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Lacul Techirghiol 2938.50 4 2615.26
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Total 268299.23
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Comana 24956.30 8 24956.30
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 3 4536.40
Avrig - Scorei - Făgăraş 3023.50 7 3023.50
Lacul Techirghiol 2938.50 11 2938.50
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 3 1817.70
Total 255788.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Comana 24956.30 32 20713.73
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 47 3493.03
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Total 689477.64
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 85 7164.90
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Total 9379.99
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Comana 24956.30 2 3493.88
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 2 1399.63
Total 29269.35
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 5 398.05
Total 33447.17