Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
limicola falcinellus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Lacul Oltina 3303.10 71 2906.73
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Bistreţ 1915.60 90 1877.29
Lacul Bugeac 1391.80 82 1238.70
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 16 907.28
Lacul Dunăreni 1261.20 36 845.00
Lacul Beibugeac 470.40 29 211.68
Total 337626.34
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Comana 24956.30 3 1497.38
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Lacul Oltina 3303.10 17 561.53
Lacul Dunăreni 1261.20 31 390.97
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 4 181.46
Bistreţ 1915.60 8 153.25
Lacul Bugeac 1391.80 5 97.43
Lacul Beibugeac 470.40 16 75.26
Total 272738.10
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Comana 24956.30 3 748.69
Lacul Bugeac 1391.80 2 27.84
Total 21289.33
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Comana 24956.30 37 12727.71
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Lacul Oltina 3303.10 3 3005.82
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 10 1360.92
Lacul Bugeac 1391.80 6 1350.05
Lacul Dunăreni 1261.20 21 1109.86
Lacul Beibugeac 470.40 55 470.40
Total 528343.64
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Comana 24956.30 9 22959.80
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 20 4400.31
Bistreţ 1915.60 2 1915.60
Lacul Bugeac 1391.80 3 1391.80
Total 87197.13
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Comana 24956.30 8 24956.30
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 3 4536.40
Lacul Oltina 3303.10 5 3303.10
Lacul Dunăreni 1261.20 12 1261.20
Total 92546.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Comana 24956.30 32 20713.73
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 47 3493.03
Lacul Oltina 3303.10 4 3137.94
Total 555569.45
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 2 3493.88
Lacul Bugeac 1391.80 2 1266.54
Total 4760.42
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76