Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
scolopax rusticola [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Total 2284.47
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Total 1012.05
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Total 6533.38
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Total 14661.70
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Total 76470.93
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Total 53500.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Total 62660.23
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Total 25565.40
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Total 28406.00
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Total 9942.10