Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
chlidonias hybridus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 1070.06
Total 6100.38
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Valea Mostiştea 6577.70 70 4735.94
Braţul Borcea 13096.80 24 3667.10
Balta Tătaru 9980.50 6 2794.54
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Suhaia 4473.30 45 2281.38
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 10 1235.08
Valea Câlniştei 2537.70 20 1167.34
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 39 970.51
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Lacul Gălăţui 813.20 94 764.41
Iezerul Călăraşi 5001.10 8 600.13
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 58 524.38
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 70 417.90
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 30 332.43
Total 44853.18
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Balta Tătaru 9980.50 22 2195.71
Comana 24956.30 3 1497.38
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Valea Câlniştei 2537.70 26 659.80
Braţul Borcea 13096.80 2 523.87
Suhaia 4473.30 6 268.40
Iezerul Călăraşi 5001.10 4 200.04
Valea Mostiştea 6577.70 2 131.55
Total 15078.84
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Comana 24956.30 3 748.69
Braţul Borcea 13096.80 2 261.94
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Total 3975.19
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Comana 24956.30 37 12727.71
Balta Tătaru 9980.50 64 9182.06
Braţul Borcea 13096.80 39 8774.86
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Valea Mostiştea 6577.70 23 6248.81
Iezerul Călăraşi 5001.10 86 4901.08
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Suhaia 4473.30 13 2862.91
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 4 1976.13
Valea Câlniştei 2537.70 16 1573.37
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 10 1318.91
Lacul Gălăţui 813.20 6 813.20
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 18 687.12
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 15 498.64
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 7 459.69
Total 102397.50
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 9 22959.80
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Valea Mostiştea 6577.70 5 6577.70
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Suhaia 4473.30 2 4070.70
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 5 3952.26
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 2488.50
Valea Câlniştei 2537.70 16 2436.19
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 47 1108.10
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 16 579.09
Total 82739.69
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 8 24956.30
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Iezerul Călăraşi 5001.10 2 5001.10
Suhaia 4473.30 2 4160.17
Valea Câlniştei 2537.70 4 2537.70
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 3 597.00
Total 69507.72
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Comana 24956.30 32 20713.73
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Braţul Borcea 13096.80 33 13096.80
Balta Tătaru 9980.50 8 9980.50
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Suhaia 4473.30 25 3981.24
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 11 3334.72
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 43 2388.96
Valea Câlniştei 2537.70 18 2030.16
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 24 904.10
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 8 587.29
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 4 483.57
Total 131692.13
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Comana 24956.30 2 3493.88
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 10317.51
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 2 1482.10
Total 26223.42