Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
chlidonias hybridus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Valea Alceului 3633.70 4 617.73
Total 7837.21
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Valea Alceului 3633.70 13 472.38
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Total 4267.33
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Valea Alceului 3633.70 67 3052.31
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Total 31844.22
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Valea Alceului 3633.70 10 3415.68
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Total 99422.96
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Valea Alceului 3633.70 6 3633.70
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Total 106592.45
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 56637.62
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 1073.82
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Total 813.50
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Total 780.96