Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
streptopelia decaocto [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Total 1989.06
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 70 417.90
Total 7055.77
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Total 3310.84
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Total 2092.89
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 7 459.69
Total 7838.06
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 16 579.09
Total 40815.28
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 3 597.00
Total 36420.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Lacurile de pe Valea Ilfovului 597.00 4 483.57
Total 38113.25
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Total 2215.09
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Total 10363.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Total 2507.62
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Total 1791.15