Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sibiu [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 6350.34
Total 6350.34
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 15446.77
Total 15446.77
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Total 98136.91
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Total 171625.38
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29949.57
Total 203561.13
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 2 3159.25
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 5145.45
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 5 10027.18
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Total 13999.53
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Frumoasa 137358.60 1 11400.76
Total 185032.18
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 107582.00
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 10 14931.88
Podişul Secaşelor 7014.10 1 1753.53
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 2 366.80
Total 124634.21
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Frumoasa 137358.60 0 412.08
Total 4583.04
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Total 178340.64
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Secaşelor 7014.10 10 1402.82
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 85.82
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 10 36.68
Movilele de la Păucea 6.00 90 5.40
Total 1530.72
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 11414.50
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Total 15605.33
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 4 3518.43
Podişul Secaşelor 7014.10 10 701.41
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 70 293.44
Total 4513.28
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Frumoasa 137358.60 0 107579.26
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 297.11
Total 282145.34
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 1 109642.38
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 15360.96
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 359.46
Total 131539.81
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Secaşelor 7014.10 3 1613.24
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 15 352.13
Total 1965.37
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 2 5234.74
Podişul Secaşelor 7014.10 1 1683.38
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 355.80
Total 7273.92
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Frumoasa 137358.60 5 18282.43
Total 44321.18
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 1 111015.97
Total 111015.97
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaca Tătarilor 3.60 25 0.90
Total 0.90
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Total 173651.28
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Total 176255.16
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Total 176354.46
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Total 178342.63
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Frumoasa 137358.60 0 107580.63
Total 281251.77
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Total 178543.23
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Frumoasa 137358.60 10 32018.29
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 5 19737.54
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 2 454.52
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 99954.97
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 108268.80
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 40256.00
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 4 1249.94
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 46 206.66
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 21 70.53
Total 199527.54
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Total 173869.76
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 10 28319.08
Podişul Secaşelor 7014.10 5 6663.40
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 8 3068.02
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 17 86.10
Total 87810.84
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29958.16
Total 204225.15
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Podişul Secaşelor 7014.10 0 6887.85
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 5921.26
Frumoasa 137358.60 0 274.72
Total 62956.68
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29434.68
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 40 96.12
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 56 51.30
Total 29582.10
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 29177.24
Podişul Secaşelor 7014.10 3 6873.82
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 0 6295.13
Total 42346.18
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Total 178344.61
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Frumoasa 137358.60 15 52622.08
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 41114.16
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 1 6249.68
Total 269625.12
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 5 45404.93
Podişul Secaşelor 7014.10 65 6312.69
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 13 6022.42
Total 57740.03
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29863.76
Total 29863.76
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 40 107565.52
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Total 199743.90