Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
buxbaumia viridis [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Total 1233.23
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Bistriţa Aurie 319.80 5 111.93
Total 280.56
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 1230.69
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Total 25.47
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Total 28.02
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Total 40.75
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 41.01
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Total 66.47
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Total 194.10
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Total 1245.97
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 66.50
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Total 66.75
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 92.22
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Larion 3023.20 1 30.23
Total 30.23
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Bistriţa Aurie 319.80 30 95.94
Total 305.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 143.16
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Total 1228.14