Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
sciurus vulgaris [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.44
Total 2597.44
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2667.62
Total 2667.62
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8742.70
Dealul Perchiu 184.70 0 151.46
Total 8894.15
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.08
Total 2597.08
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 858.80
Creasta Nemirei 3509.10 1 35.09
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 898.58
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 8417.75
Creasta Nemirei 3509.10 1 70.18
Total 8487.93
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8743.47
Total 8743.47
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 1 151.45
Total 151.45
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8495.12
Total 8495.12
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 14.07
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 7.74
Total 7.74
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 105.27
Total 105.27
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 43 79.42
Total 79.42
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8821.61
Creasta Nemirei 3509.10 1 140.36
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Total 8980.74
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 10 781.43
Creasta Nemirei 3509.10 10 491.27
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 17.09
Total 1289.79
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2632.53
Total 2632.53
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 0 0.34
Total 0.34
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8734.96
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 3.69
Total 8738.65
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 455.40
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 897.48
Total 897.48
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 43 2000.19
Total 2000.19
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 34 8412.65
Total 8412.65
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 1 8688.89
Total 8688.89
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8744.24
Total 8744.24
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 38 149.61
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 95 50.90
Total 200.51
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8714.00
Ceahlău 7736.90 0 905.22
Total 9619.22
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8739.12
Pădurea Medeleni 131.10 100 131.10
Total 8870.22
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 5 2.54
Total 2.54
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 3 13.73
Total 13.73
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 70 6313.31
Total 6313.31
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 18 13133.79
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Total 13659.79
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 25 8263.01
Creasta Nemirei 3509.10 17 2596.73
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Total 11314.67
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 3 8727.22
Total 8727.22