Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața ariilor protejate în siturile selectate

Rezervație a biosferei
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 99 451580.96
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 1 70.92
Total 451651.88
Rezervație științifică
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 495045.95
Total 495045.95
Monument al naturii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 9.60
Total 9.60
Rezevație naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 22 6293.56
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 1 31.05
Canaralele Dunării 25943.00 0 12.45
Braţul Măcin 10235.40 0 1.94
Total 6339.01
Parc natural
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 98 20404.56
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 85 5026.20
Braţul Măcin 10235.40 0 0.41
Total 25431.18