Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Alpină [X]
Rezervație științifică [X]
pilemia tigrina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 1 8839.62
Total 8839.62
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 0 39.82
Total 39.82
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 0 79.64
Total 79.64
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 1 477.82
Total 477.82
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 4459.63
Total 4459.63
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 8441.44
Total 8441.44
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 5 10830.52
Total 10830.52
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 14812.33
Total 14812.33
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 16 33805.57
Total 33805.57
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 1 34203.75
Total 34203.75
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 0 14891.97
Total 14891.97
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 30 26837.40
Total 26837.40
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 1 27235.58
Total 27235.58