Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Alpină [X]
Rezevație naturală [X]
carabus hampei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Buteasa 395.70 31 154.32
Total 67418.53
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Buteasa 395.70 8 31.66
Total 42787.46
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Total 5156.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Total 236523.68
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Total 40779.25
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Total 178647.43
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Buteasa 395.70 61 395.70
Total 343317.11
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 535722.50
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Total 4218.54
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 55153.92