Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]
zingel zingel [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Defileul Mureşului 34149.10 5 1707.45
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Total 45491.56
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Total 11792.85
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Total 5781.27
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Defileul Mureşului 34149.10 14 8878.77
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Total 59667.34
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Defileul Mureşului 34149.10 8 31417.17
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Total 262641.49
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Defileul Mureşului 34149.10 8 34149.10
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Total 248992.46
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Defileul Mureşului 34149.10 58 28685.24
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Total 235214.93
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Total 6302.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Total 1575.72
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 5 4097.89
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Total 5421.50
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Defileul Mureşului 34149.10 2 2390.44
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Total 59595.65