Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
thymallus thymallus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Total 52190.38
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Harghita Mădăraş 13373.20 3 401.20
Total 36461.49
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Total 462.59
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 199428.46
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Total 91742.84
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Harghita Mădăraş 13373.20 6 2942.10
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Total 200636.76
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Harghita Mădăraş 13373.20 67 11902.15
Total 323983.54
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Harghita Mădăraş 13373.20 11 13373.20
Total 510008.50
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Total 88.11
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Harghita Mădăraş 13373.20 13 2139.71
Total 41727.65