Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
gymnocephalus schraetzer [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Total 72670.92
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Total 22645.41
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Total 8798.87
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Total 101407.85
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Total 327711.77
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Total 272064.76
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Total 298652.96
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Total 6302.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Total 22262.91
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Total 16831.84
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Total 84479.86