Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]
sturnus roseus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 247.25
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Total 164.83
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 1848.22
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 9521.44
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Total 11209.70
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 17025.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 15025.49
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 824.16
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Total 1967.22
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 2380.81