Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
Alpină [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Total 21504.85
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Total 13255.24
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Total 17386.17
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Total 47362.10
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Total 1225.13
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Total 1461.92