Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Rezevație naturală [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 0 4166.41
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 225.39
Canaralele Dunării 25943.00 0 129.72
Braţul Măcin 10235.40 0 51.18
Total 4572.70
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2755.37
Canaralele Dunării 25943.00 0 155.66
Total 2911.03
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14387.99
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 40 2399.20
Total 16787.18
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 15 3276.95
Total 3276.95
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 258.02
Total 258.02
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 1 4224.93
Canaralele Dunării 25943.00 1 415.09
Braţul Măcin 10235.40 1 153.53
Total 4793.55
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 674.52
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 260.98
Total 935.50
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 10 3268.82
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 9 527.89
Braţul Măcin 10235.40 3 460.59
Total 4257.31
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 0 4523.36
Canaralele Dunării 25943.00 1 3528.25
Braţul Măcin 10235.40 2 665.30
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 1 255.05
Total 8971.96
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14125.96
Braţul Măcin 10235.40 0 2806.55
Total 16932.51
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 3787.68
Braţul Măcin 10235.40 1 767.65
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 1 58.52
Total 4613.85
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 4132.72
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 0 2.97
Total 4135.69
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 14385.39
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 4517.51
Total 18902.91
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 3886.26
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 5 151.25
Total 4037.51
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 3935.55
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 2 210.56
Total 4146.12
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 38 13991.06
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 15 4154.71
Braţul Măcin 10235.40 19 2754.35
Total 20900.11
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 13996.25
Total 13996.25