Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Rezevație naturală [X]
paracaloptenus caloptenoides [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Dune fixate cu vegetatie herbacee perena *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunele marine de la Agigea 11.40 100 11.40
Total 11.40
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 0 3148.74
Total 3148.74
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 2 2453.56
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 2 1696.23
Fântâniţa Murfatlar 577.50 10 577.50
Total 4727.29
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 28 25341.68
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 5 3135.11
Fântâniţa Murfatlar 577.50 60 346.50
Total 28823.28
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 1 2180.94
Total 2180.94
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 1 83540.18
Total 83540.18
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 0 82692.06
Total 82692.06
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 17 82674.25
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 2 3353.20
Fântâniţa Murfatlar 577.50 30 519.75
Total 86547.20
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 2 27249.93
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 4 545.24
Total 27795.17
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 25 48198.38
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 11 2044.63
Total 50243.01
Păduri dobrogene de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 0 1704.71
Total 1704.71
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 24 68196.93
Total 68196.93
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 0 82691.21
Total 82691.21