Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Parc natural [X]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața ariilor protejate în siturile selectate

Parc natural
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 98 20404.56
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 85 4955.28
Braţul Măcin 10235.40 0 0.41
Total 25360.25