Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 0 425.88
Total 425.88
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 15 285.09
Total 285.09
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 328.95
Total 328.95
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciomad - Balvanyos 5993.30 16 958.93
Total 958.93
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciomad - Balvanyos 5993.30 12 3655.91
Total 3655.91
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciomad - Balvanyos 5993.30 2 3775.78
Total 3775.78
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciomad - Balvanyos 5993.30 1 1018.86
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 50 219.30
Total 1238.16
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 2 425.44
Total 425.44
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciomad - Balvanyos 5993.30 32 2936.72
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 372.81
Total 3309.53
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 416.67
Total 416.67