Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 10 367.60
Total 367.60
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 40 294.08
Total 294.08
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 0 367.67
Total 367.67