Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 66 5772.43
Total 5772.43
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 0 6629.54
Total 6629.54
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 10 6603.31
Total 6603.31