Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Bucureşti-Ilfov [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Scroviştea 3391.40 4 135.66
Total 135.66
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Scroviştea 3391.40 4 271.31
Total 271.31
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Scroviştea 3391.40 1 2170.50
Total 2170.50
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Scroviştea 3391.40 5 2340.07
Total 2340.07
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Scroviştea 3391.40 55 4205.34
Scroviştea 3391.40 55 2136.58
Total 6341.92