Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 4.69
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 14.07
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Total 18.76
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 455.40
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Total 454.93