Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Total 67046.81
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Total 40345.24
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Total 27114.54
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Dealul Cetăţii Deva 108.80 7 108.80
Total 15697.69
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Dealul Cetăţii Deva 108.80 68 101.18
Total 140108.59
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Total 294070.41
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Total 400321.40
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Dealul Cetăţii Deva 108.80 25 27.20
Total 3740.80
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Total 33752.52