Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Total 2009.73
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Băgău 3128.60 2 62.57
Total 2180.35
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Băgău 3128.60 16 2940.88
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Cheile Rudăriei 299.70 6 299.70
Pădurea Bejan 102.20 3 102.20
Total 44291.90
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Băgău 3128.60 6 3128.60
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Dealul Cetăţii Deva 108.80 7 108.80
Total 4897.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Băgău 3128.60 76 2440.31
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Cheile Rudăriei 299.70 94 281.72
Dealul Cetăţii Deva 108.80 68 101.18
Pădurea Bejan 102.20 97 99.13
Total 35169.30
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Total 9665.92
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Total 30206.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Dealul Cetăţii Deva 108.80 25 27.20
Total 1235.44
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Total 604.12