Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Total 2009.73
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Total 2117.78
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Total 54387.94
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Total 15588.89
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Total 35485.57
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Total 19687.35
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Total 58043.30
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Total 3713.60
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Total 2552.73