Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud 140.40 100 140.40
Total 140.40
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Total 2865.91
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 307.06
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Total 67046.81
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Total 40345.24
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Băgău 3128.60 2 62.57
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 4 53.17
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Total 3709.69
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Băgău 3128.60 16 2940.88
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Cheile Rudăriei 299.70 6 299.70
Pădurea Bejan 102.20 3 102.20
Dealul Alah Bair 193.50 25 48.38
Total 52414.67
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Băgău 3128.60 6 3128.60
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Dealul Cetăţii Deva 108.80 7 108.80
Dealul Alah Bair 193.50 3 54.18
Total 4951.28
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Băgău 3128.60 76 2440.31
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Cheile Rudăriei 299.70 94 281.72
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 78 241.70
Dealul Cetăţii Deva 108.80 68 101.18
Pădurea Bejan 102.20 97 99.13
Total 174239.52
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Total 284048.99
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Dealul Alah Bair 193.50 72 193.50
Total 372677.60
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Dealul Cetăţii Deva 108.80 25 27.20
Total 1235.44
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 18 43.51
Total 31847.41