Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Total 4875.64
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 307.06
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Total 67046.81
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Total 39091.95
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Băgău 3128.60 2 62.57
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 4 53.17
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Total 5827.47
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Băgău 3128.60 16 2940.88
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Cheile Rudăriei 299.70 6 299.70
Pădurea Bejan 102.20 3 102.20
Dealul Alah Bair 193.50 25 48.38
Total 69607.81
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Băgău 3128.60 6 3128.60
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Dealul Cetăţii Deva 108.80 7 108.80
Dealul Alah Bair 193.50 3 54.18
Total 20540.17
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Băgău 3128.60 76 2440.31
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Cheile Rudăriei 299.70 94 281.72
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 78 241.70
Dealul Cetăţii Deva 108.80 68 101.18
Pădurea Bejan 102.20 97 99.13
Total 176955.22
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Total 279743.57
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Dealul Alah Bair 193.50 72 193.50
Total 394212.90
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Dealul Cetăţii Deva 108.80 25 27.20
Total 3740.80
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 18 43.51
Total 31441.54