Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Lacurile Taşaul - Corbu 2701.10 97 2701.10
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Lacul Siutghiol 1849.30 100 1849.30
Ianca - Plopu - Sărat 1982.10 81 1704.61
Defileul Jiului 10945.60 3 1094.56
Total 350216.05
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Ianca - Plopu - Sărat 1982.10 5 99.11
Lacurile Taşaul - Corbu 2701.10 3 81.03
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 19 65.45
Total 273807.98
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Total 8920.94
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Defileul Jiului 10945.60 7 766.19
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 2 724.79
Penteleu 11267.90 5 563.39
Total 33973.15
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Valea Vâlsanului 9480.20 2 3697.28
Ianca - Plopu - Sărat 1982.10 9 1882.99
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 3 75.79
Total 534013.16
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 5 35152.41
Valea Vâlsanului 9480.20 11 8816.59
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Ianca - Plopu - Sărat 1982.10 3 1942.46
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 13 761.70
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 11 337.61
Total 156417.82
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Valea Vâlsanului 9480.20 7 9480.20
Ianca - Plopu - Sărat 1982.10 2 1982.10
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 18 928.90
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 2 344.50
Total 122532.09
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 82 31890.85
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Defileul Jiului 10945.60 88 10726.69
Valea Vâlsanului 9480.20 43 7773.76
Penteleu 11267.90 8 2366.26
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 65 299.72
Total 685779.21
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 4 33340.43
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Defileul Jiului 10945.60 2 10945.60
Penteleu 11267.90 16 4169.12
Total 109656.75
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 3 36239.60
Penteleu 11267.90 63 11267.90
Total 135453.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 29 3507.67
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 17 640.94
Total 4148.61
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 6 55.73
Total 55.73
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Valea Vâlsanului 9480.20 8 758.42
Total 8132.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 4 2174.38
Penteleu 11267.90 8 1464.83
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 46 483.03
Total 36866.51