Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 3563.12
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Total 1047.98
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Total 349.32
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 209.59
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Total 17494.35
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Măgurile Băiţei 274.00 26 274.00
Pădurea Bejan 102.20 3 102.20
Total 62488.08
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Total 74215.88
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Măgurile Băiţei 274.00 62 202.76
Pădurea Bejan 102.20 97 99.13
Total 31010.41
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Total 53594.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Măgurile Băiţei 274.00 12 32.88
Total 3248.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Total 3401.33