Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 3563.12
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Lacul Siutghiol 1849.30 100 1849.30
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 41 148.61
Total 8914.28
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 23 53.41
Total 1435.03
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 209.59
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 19 204.34
Total 22108.89
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Măgurile Băiţei 274.00 26 274.00
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 12 232.20
Pădurea Bejan 102.20 3 102.20
Total 70728.46
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Total 80516.18
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Măgurile Băiţei 274.00 62 202.76
Pădurea Bejan 102.20 97 99.13
Total 31010.41
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Total 53594.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 5 160.22
Măgurile Băiţei 274.00 12 32.88
Total 3408.74
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Total 3401.33