Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgurile Băiţei 274.00 2 10.96
Total 10.96
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgurile Băiţei 274.00 1 5.48
Total 5.48
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgurile Băiţei 274.00 1 2.74
Total 2.74
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bejan 102.20 30 30.66
Total 30.66
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bejan 102.20 1 93.00
Total 93.00
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgurile Băiţei 274.00 40 120.56
Pădurea Bejan 102.20 60 91.98
Total 212.54