Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Rezervație științifică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 1 2.55
Total 2.55
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 0 2.79
Total 2.79
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 0 0.23
Total 0.23