Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 3563.12
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 41 148.61
Total 5102.77
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 23 53.41
Total 969.76
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 209.59
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 19 204.34
Total 22108.89
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 12 232.20
Total 29741.69
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Total 31209.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Total 5519.34
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 5 160.22
Total 160.22
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Total 1257.57