Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgura Târgu Ocna 844.40 0 313.27
Total 313.27
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgura Târgu Ocna 844.40 7 312.43
Total 312.43
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgura Târgu Ocna 844.40 5 249.94
Total 249.94
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgura Târgu Ocna 844.40 1 207.72
Total 207.72
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măgura Târgu Ocna 844.40 24 201.81
Total 201.81