Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Total 10973.88
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Total 3239.95
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Total 1463.14
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Lunca Mirceşti 32.50 7 2.28
Total 23778.50
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Total 107410.11
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Lunca Mirceşti 32.50 2 32.50
Total 23542.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Pădurea Homiţa 56.60 97 56.60
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Lunca Mirceşti 32.50 91 31.85
Pădurea Icuşeni 10.20 97 10.20
Total 129939.60
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Total 28414.60
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Total 69793.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Total 834.90
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Pădurea Icuşeni 10.20 3 0.31
Total 3371.67
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Pădurea Homiţa 56.60 3 1.70
Total 13673.45