Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Valea Olteţului 1537.30 23 538.06
Total 22987.63
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Jiana 13415.80 2 2414.84
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Valea Olteţului 1537.30 2 30.75
Pădurea Vlădila 406.80 6 24.41
Total 44272.01
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Jiana 13415.80 16 2146.53
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Total 12815.04
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 9992.51
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Total 28870.94
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Jiana 13415.80 5 4963.85
Valea Olteţului 1537.30 10 691.79
Pădurea Sarului 6792.90 6 611.36
Vânju Mare 2187.80 6 590.71
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Pădurea Topana 891.30 5 44.56
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 2 32.61
Pădurea Călugărească 676.90 3 20.31
Braniştea Catârilor 301.50 2 6.03
Pădurea Studiniţa 65.80 5 3.29
Total 118644.65
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Jiana 13415.80 29 12745.01
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Pădurea Sarului 6792.90 2 6657.04
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Seaca - Optăşani 2110.10 3 2110.10
Vânju Mare 2187.80 6 2100.29
Valea Olteţului 1537.30 8 1368.20
Pădurea Topana 891.30 9 891.30
Pădurea Vlădila 406.80 7 406.80
Total 553899.47
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Jiana 13415.80 5 13415.80
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Pădurea Sarului 6792.90 2 6792.90
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Vânju Mare 2187.80 4 2187.80
Valea Olteţului 1537.30 11 1537.30
Total 500007.45
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Cozia 16760.30 66 11564.61
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Jiana 13415.80 29 8854.43
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 98 7625.80
Pădurea Sarului 6792.90 87 6521.18
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Prigoria - Bengeşti 2489.50 100 2489.50
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Seaca - Optăşani 2110.10 94 2046.80
Vânju Mare 2187.80 63 1969.02
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 98 1630.50
Valea Olteţului 1537.30 36 1245.21
Pădurea Topana 891.30 86 811.08
Pădurea Călugărească 676.90 97 676.90
Pădurea Vlădila 406.80 87 378.32
Braniştea Catârilor 301.50 98 301.50
Pădurea Studiniţa 65.80 95 65.80
Total 521424.61
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Cozia 16760.30 3 12067.42
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Total 193195.14
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Cozia 16760.30 28 16760.30
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Total 361553.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Jiana 13415.80 4 4293.06
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Vânju Mare 2187.80 21 459.44
Pădurea Sarului 6792.90 3 203.79
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 2 152.52
Total 24085.72
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Total 17546.22
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Jiana 13415.80 10 3756.42
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Cozia 16760.30 3 502.81
Valea Olteţului 1537.30 10 184.48
Seaca - Optăşani 2110.10 3 63.30
Total 102115.02