Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Total 8778.25
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Total 2508.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Total 1254.04
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Lunca Mirceşti 32.50 7 2.28
Total 14878.24
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Total 64947.35
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Lunca Mirceşti 32.50 2 32.50
Total 2024.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Pădurea Homiţa 56.60 97 56.60
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Lunca Mirceşti 32.50 91 31.85
Pădurea Icuşeni 10.20 97 10.20
Total 95944.74
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Total 18237.10
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Total 38952.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Total 58.09
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Pădurea Icuşeni 10.20 3 0.31
Total 1225.43
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Homiţa 56.60 3 1.70
Total 12317.86