Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Total 20545.64
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Total 2626.78
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Total 264.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 33233.71
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Total 43946.44
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Total 11295.75
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Total 67938.49
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 1164.51
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Total 20660.49