Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Total 11241.25
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Total 1297.15
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Total 116.19
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 15440.60
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Total 25943.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Total 35373.44
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Total 10764.11