Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SPA [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Limanu - Herghelia 873.70 23 349.48
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 19401.31
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Limanu - Herghelia 873.70 14 148.53
Total 2108.26
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Aliman - Adamclisi 19467.80 22 4282.92
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Limanu - Herghelia 873.70 3 26.21
Total 10591.69
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Aliman - Adamclisi 19467.80 40 12070.04
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Limanu - Herghelia 873.70 36 664.01
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 94937.40
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Aliman - Adamclisi 19467.80 9 17326.34
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Limanu - Herghelia 873.70 3 690.22
Total 161209.14
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Aliman - Adamclisi 19467.80 11 19467.80
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Limanu - Herghelia 873.70 21 873.70
Total 105094.75
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Aliman - Adamclisi 19467.80 18 15574.24
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 189701.55
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 824.16
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 11268.68
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Total 15684.85
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 23806.00