Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Total 10973.88
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Total 3239.95
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 386.84
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Nemira - Lapoş 9865.20 4 394.61
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Creasta Nemirei 3509.10 3 105.27
Total 2117.76
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Lunca Mirceşti 32.50 7 2.28
Total 23778.50
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 4 26119.58
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Larion 3023.20 2 2358.10
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Total 163056.95
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 2 26764.51
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Lunca Mirceşti 32.50 2 32.50
Tinovul de la Româneşti 21.40 100 21.40
Total 65917.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Nemira - Lapoş 9865.20 3 1085.17
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Creasta Nemirei 3509.10 15 772.00
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Pădurea Homiţa 56.60 97 56.60
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Lunca Mirceşti 32.50 91 31.85
Pădurea Icuşeni 10.20 97 10.20
Total 142362.19
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 72 24829.73
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Nemira - Lapoş 9865.20 27 3748.78
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Larion 3023.20 68 2297.63
Creasta Nemirei 3509.10 41 2210.73
Total 82570.00
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 17 32246.40
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Nemira - Lapoş 9865.20 62 9865.20
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Creasta Nemirei 3509.10 37 3509.10
Larion 3023.20 22 3023.20
Total 171167.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Total 834.90
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Pădurea Icuşeni 10.20 3 0.31
Total 5877.03
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Obcinele Bucovinei 32246.40 5 1612.32
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Nemira - Lapoş 9865.20 4 789.22
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Creasta Nemirei 3509.10 4 245.64
Larion 3023.20 8 241.86
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Pădurea Homiţa 56.60 3 1.70
Total 19910.48