Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 1070.06
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 19 64.58
Total 25573.27
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Vedea - Dunăre 22472.10 11 3146.09
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 2 1717.73
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 39 970.51
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Pădurea Bolintin 5736.50 2 114.73
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 3 45.80
Total 45368.96
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Vedea - Dunăre 22472.10 3 674.16
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Total 6393.59
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 5 1453.46
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 57916.86
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 6 792.80
Comana 24956.30 3 748.69
Comana 26480.80 2 529.62
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 31652.23
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Vedea - Dunăre 22472.10 58 16854.07
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Comana 24956.30 37 12727.71
Comana 26480.80 35 12710.78
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 10 1318.91
Pădurea Bolintin 5736.50 4 344.19
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 7 152.67
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 132873.72
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Comana 26480.80 12 24362.34
Comana 24956.30 9 22959.80
Vedea - Dunăre 22472.10 10 22472.10
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 4 11099.17
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 2488.50
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 22 1526.70
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 157.40
Total 260757.61
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Comana 26480.80 8 26480.80
Comana 24956.30 8 24956.30
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 5 167.49
Total 163536.91
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Comana 26480.80 32 21184.64
Comana 24956.30 32 20713.73
Vedea - Dunăre 22472.10 15 20224.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 29 5945.98
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Pădurea Bolintin 5736.50 94 5736.50
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 43 2388.96
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 68 1190.83
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 31 127.13
Pădurea Glodeasa 543.60 17 92.41
Pădurea Plopeni 91.10 100 91.10
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 100 3.10
Total 359676.43
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 35 10570.64
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 2 131.17
Total 202512.83
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 16 13213.30
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Pădurea Glodeasa 543.60 83 543.60
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 17 201.80
Total 303352.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Comana 24956.30 2 3493.88
Comana 26480.80 2 3442.50
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 14160.60
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 5907.64
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Vedea - Dunăre 22472.10 3 3820.26
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 3 2114.13
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 26.23
Total 61057.49