Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Câmpia Cermeiului 24424.30 2 1709.70
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 2 1113.21
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Defileul Mureşului Superior 9514.00 2 190.28
Total 9832.29
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Comana 24956.30 3 1497.38
Câmpia Cermeiului 24424.30 5 1221.21
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Total 5536.47
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 9992.51
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Comana 24956.30 3 748.69
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Total 12424.76
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 7 35627.21
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 9 17214.58
Piemontul Făgăraş 71256.30 9 13538.70
Comana 24956.30 37 12727.71
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 13 11688.66
Câmpia Cermeiului 24424.30 27 8304.26
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Total 136868.67
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 35 197137.20
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 19 67136.86
Piemontul Făgăraş 71256.30 23 54867.35
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 10 53433.89
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Drocea - Zarand 40677.00 6 37829.61
Câmpia Cermeiului 24424.30 52 23691.57
Comana 24956.30 9 22959.80
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Defileul Mureşului Superior 9514.00 15 5518.12
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Total 776066.76
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 17 237514.70
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 22 86072.90
Piemontul Făgăraş 71256.30 10 61992.98
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 4 55660.30
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Drocea - Zarand 40677.00 7 40677.00
Comana 24956.30 8 24956.30
Câmpia Cermeiului 24424.30 3 24424.30
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Defileul Mureşului Superior 9514.00 5 5993.82
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Total 806847.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 33 114007.06
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 39 50783.01
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 65 47867.86
Piemontul Făgăraş 71256.30 31 35628.15
Drocea - Zarand 40677.00 85 35388.99
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Comana 24956.30 32 20713.73
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Câmpia Cermeiului 24424.30 11 10990.94
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Defileul Mureşului Superior 9514.00 23 3710.46
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 587902.68
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Făgăraş 71256.30 4 38478.40
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Defileul Mureşului Superior 9514.00 4 4091.02
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 106120.51
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Făgăraş 71256.30 13 71256.30
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Defileul Mureşului Superior 9514.00 37 9514.00
Total 199996.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 2 19001.18
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 5 9468.02
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 7125.63
Comana 24956.30 2 3493.88
Total 50890.60
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 5700.50
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 4 4452.82
Comana 24956.30 6 2994.76
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Defileul Mureşului Superior 9514.00 8 1522.24
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Total 17025.87
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podisul Hârtibaciului 237514.70 6 14250.88
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 6 5164.37
Piemontul Făgăraş 71256.30 6 4275.38
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 2 2226.41
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Drocea - Zarand 40677.00 2 813.54
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Defileul Mureşului Superior 9514.00 6 761.12
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Total 66652.78