Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Comana 26480.80 3 1324.04
Total 2821.42
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Total 11740.24
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Comana 24956.30 3 748.69
Comana 26480.80 2 529.62
Total 25801.14
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 37 12727.71
Comana 26480.80 35 12710.78
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Total 37252.66
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Comana 26480.80 12 24362.34
Comana 24956.30 9 22959.80
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Total 378522.58
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Comana 26480.80 8 26480.80
Comana 24956.30 8 24956.30
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Total 308425.22
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Comana 24956.30 32 20713.73
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Soveja 4566.50 8 502.31
Total 281999.60
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 163767.21
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Soveja 4566.50 76 4566.50
Total 348906.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 2 3493.88
Comana 26480.80 2 3442.50
Total 6936.39
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Comana 24956.30 6 2994.76
Comana 26480.80 6 2912.89
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Total 11873.57
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 46632.54