Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 19 64.58
Total 64.58
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 2 1717.73
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Pădurea Bolintin 5736.50 2 114.73
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 3 45.80
Total 13119.51
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Total 2621.19
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 5 1453.46
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 57916.86
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 6 792.80
Comana 26480.80 2 529.62
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 30634.97
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Pădurea Bolintin 5736.50 4 344.19
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 7 152.67
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 28648.24
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Comana 26480.80 12 24362.34
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 4 11099.17
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 22 1526.70
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 157.40
Total 117020.90
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 8 26480.80
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 5 167.49
Total 53539.56
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Comana 26480.80 32 21184.64
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 29 5945.98
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Pădurea Bolintin 5736.50 94 5736.50
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 68 1190.83
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 31 127.13
Pădurea Glodeasa 543.60 17 92.41
Pădurea Plopeni 91.10 100 91.10
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 100 3.10
Total 215323.64
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 35 10570.64
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 2 131.17
Total 200297.74
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 16 13213.30
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Pădurea Glodeasa 543.60 83 543.60
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 17 201.80
Total 291707.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 3843.09
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 2912.89
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 3 2114.13
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 13 26.23
Total 28788.14