Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Total 2195.63
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Total 731.88
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Total 209.11
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Total 8900.27
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Total 57494.90
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Total 37106.89
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Total 38727.21
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Total 20198.92
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Total 58678.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Total 776.82
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Total 4651.59
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Total 3304.20