Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 1070.06
Total 25508.69
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Vedea - Dunăre 22472.10 11 3146.09
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 39 970.51
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Total 32249.45
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Vedea - Dunăre 22472.10 3 674.16
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Total 3772.40
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 748.69
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Total 1017.26
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Vedea - Dunăre 22472.10 58 16854.07
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Comana 24956.30 37 12727.71
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 10 1318.91
Total 104225.48
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Comana 24956.30 9 22959.80
Vedea - Dunăre 22472.10 10 22472.10
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 4 2488.50
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Total 143736.72
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Comana 24956.30 8 24956.30
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Total 109997.35
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Comana 24956.30 32 20713.73
Vedea - Dunăre 22472.10 15 20224.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Ostrovu Lung - Gostinu 2488.50 43 2388.96
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Total 144352.79
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Total 2215.09
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Comana 24956.30 2 3493.88
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 10317.51
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Vedea - Dunăre 22472.10 3 3820.26
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Total 32269.35